UUSI JULKAISU (Syyskuu 2012)

Juha Mikkonen:

Syrjäytyä vai selviytyä?

Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja.

[Lataa raportti]

Nuorten syrjäytyminen koulutuksesta, työstä ja sosiaalisia suhteista on viime aikoina noussut voimakkaasti julkiseen keskusteluun. Varhaisesta syrjäytymisestä syntyy mittavia inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä.

Päättäjät kantavat huolta nuorten köyhyydestä ja syrjäytymisestä, mutta usein keskustelussa sivurooliin jäävät nuoret itse. Harvemmin esitetty kysymys on: miten nuoret itse tilanteensa kokevat?

Nuoria tuodaan kokemustensa kautta harvemmin esiin aktiivisina toimijoina, jotka reagoivat elinolojensa muutoksiin sekä muutosten taustalla oleviin taloudellisiin, poliittisiin ja sosiaalisiin syihin.

Raportti pohjautuu 65:n pienituloisen alle 30-vuotiaan nuoren omaelämäkerrallisiin kirjoituksiin. Kirjoitusten kautta hahmottuvat nuorten kokemat köyhyyden syyt, seuraukset ja tilanteen parantamiseksi hyödynnetyt selviytymiskeinot.

Syrjäytyä vai selviytyä? -raportti on saatavilla paperiversiona EHYT ry:n kautta (tilaukset simo.miettinen@ehyt.fi) sekä sähköisena verkkosivuilta.

[Syrjäytyä vai selvityä? -raportti]

[Tiedote]

[Julkaisun painolaatuinen kansikuva]

Helsingin Optimistit ry, Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Finland, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSD ja Palkansaajasäätiö ovat tukeneet julkaisun painattamista sekä sen taustalla olevia tutkimuksia.

Taitto: Sasha Huber Saarikko / www.shytimes.com
Kansikuvat: Juha Mikkonen
Paino: Erweko Oy, Helsinki, 2012.
50 sivua

[Takaisin etusivulle]