(Kuva: Juha Mikkonen)Briefly in English:
[Everyday Experiences of Poverty]

Monologi arjesta: ["Terveisiä Tivolitieltä"]

"Pienituloinen, työtön, eläkeläinen, velallinen, yksinhuoltaja, opiskelija... ja köyhä?"


Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailun tekstejä on julkaistu kahdessa kirjassa Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä (PDF) (toim. Isola, Larivaara & Mikkonen, 2007) ja Rikas runo - sanoja köyhyydestä (toim. Mikkonen & Typpö, 2009).

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -antologia on ladattavissa ilmaiseksi PDF-versiona tästä. Teoksen toinen painos on loppuunmyyty.Tällä hetkellä kirjoituskilpailun aineistoa hyödynnetään lukuisissa tutkimushankkeissa ja kirjoitukset on luovutettu kokonaisuudessaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.


Ajankohtaista toimintaa

UUSI JULKAISU (Syyskuu 2012)

Juha Mikkonen:

Syrjäytyä vai selviytyä?

Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja.

[Lataa raportti]

Nuorten syrjäytyminen koulutuksesta, työstä ja sosiaalisia suhteista on viime aikoina noussut voimakkaasti julkiseen keskusteluun. Varhaisesta syrjäytymisestä syntyy mittavia inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä.

Päättäjät kantavat huolta nuorten köyhyydestä ja syrjäytymisestä, mutta usein keskustelussa sivurooliin jäävät nuoret itse. Harvemmin esitetty kysymys on: miten nuoret itse tilanteensa kokevat?

Nuoria tuodaan kokemustensa kautta harvemmin esiin aktiivisina toimijoina, jotka reagoivat elinolojensa muutoksiin sekä muutosten taustalla oleviin taloudellisiin, poliittisiin ja sosiaalisiin syihin.

Raportti pohjautuu 65:n pienituloisen alle 30-vuotiaan nuoren omaelämäkerrallisiin kirjoituksiin. Kirjoitusten kautta hahmottuvat nuorten kokemat köyhyyden syyt, seuraukset ja tilanteen parantamiseksi hyödynnetyt selviytymiskeinot.

Syrjäytyä vai selviytyä? -raportti on saatavilla paperiversiona EHYT ry:n kautta (tilaukset simo.miettinen@ehyt.fi) sekä sähköisena verkkosivuilta.

[Syrjäytyä vai selvityä? -raportti]

[Tiedote]

[Julkaisun painolaatuinen kansikuva]

Helsingin Optimistit ry, Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Finland, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSD ja Palkansaajasäätiö ovat tukeneet julkaisun painattamista sekä sen taustalla olevia tutkimuksia.

Taitto: Sasha Huber Saarikko / www.shytimes.com
Kansikuvat: Juha Mikkonen
Paino: Erweko Oy, Helsinki, 2012.
50 sivuaKuka kuuntelee köyhää -keskustelutilaisuuksien ohjelmat 2008-2010

7.10.2010 - Kuka kuuntelee köyhää mielenterveyskuntoutujaa?

4.10.2010 - Kuka kuuntelee köyhää sosiaaliturvan viidakossa?

22.9.2010 - Kuka kuuntelee köyhää taiteilijaa ja tutkijaa?

28.8.2010 - Kuka kuuntelee köyhää Rovaniemellä? Haasteena työttömyys ja köyhyys


20.7.2010 - Kuka kuuntelee köyhää yksinhuoltajaa?

26.5.2010 - Vem lyssnar på en fattig invandrare?

17.3.2010 - Täältä tullaan elämä. Lapsiperheiden köyhyys ja ruokaturva

1.3.2010 - 500 päivää pudotukseen. Lomautetut, irtisanotut ja poispotkitut

18.2.2010 - Suhdanteiden heiluttelemat

2.12.2009 - Perustulo - EVVK?

21.10.2009 - Asiakasmaksut ja terveyserot

6.5.2009 - Onko kaveri jo jätetty?

31.3.2009 - Kuka kuuntelee velka-ahdingossa olevaa?

11.2.2009 - Kuuleeko kukaan, kun köyhä on vammainen?

10.12.2008 - Kuuleeko kukaan yksinelävää köyhää?

15.10.2008 - Kuuleeko Sata-komitea -köyhää?

10.-11.4.2008 - Numeron voima, sanan valta (Kuka kuuntelee köyhää -keskustelusarjaa lähdettiin suunnittelemaan seminaarissa käytyjen keskustelujen virittämänä. Järjestelyissä mukana olivat Sakari Hänninen, Anna-Maria Isola, Jouko Karjalainen, Meri Larivaara, Juha Mikkonen, Reetta Ruokonen ja Lauri Vuorenkoski.)


10 teesiä köyhyydestä luovutettiin peruspalveluministerille


Kuka kuuntelee köyhää? -keskustelusarjan alustuspuheenvuoroista ja tilaisuuksissa käydyistä keskusteluista kootut 10 toimenpide-ehdotusta köyhyyden vähentämiseksi luovutettiin 5.8.2009 peruspalveluministeri Paula Risikolle.

Tutkijat, sosiaalialan työntekijät ja asianosaiset suunnittelivat yhdessä Kuka kuuntelee köyhää? -keskustelusarjan tilaisuudet ja keskustelivat niissä köyhyydestä, sen seurauksista ja keinoista sen vähentämiseksi.

Keskustelusarjan viisi tilaisuutta järjestettiin Helsingin kaupungintalon auditoriossa ja eduskunnan Kansalaisinfon tiloissa syksyllä 2008 ja keväällä 2009.

Toimenpide-ehdotukset eli 10 teesiä suomalaisesta köyhyydestä otsikkoina:

1. Köyhän ääni kuuluvaksi julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa

2. Perusturvan parantamista ei saa siirtää taas kerran

3. Velkatilanteisiin tulee saada kohtuullisia ratkaisuja

4. Syrjäytymisestä osallisuuteen – vammaisten köyhyys

5. Yksineläviä ei saa sivuuttaa

6. Työvoimapalvelut yhdeltä luukulta, kaikille

7. Riittävä terveydenhuolto on turvattava kaikille

8. Hyvinvointi- ja terveyseroja on kavennettava

9. Sosiaalipalvelut eivät saa sisältää syrjäyttäviä elementtejä

10. Kaveria ei jätetä

[ Lataa teesilista kokonaisuudessaan (PDF) ]

"Kuka kuuntelee köyhää" -keskustelusarjan järjestivät Tiede, taide ja köyhä kansa ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (aiemmin Stakes), Elämäntapaliitto ry, Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö, Camera OBS, Helsingin sosiaaliviraston Eteläinen sosiaaliasema, Helsingin Sosiaaliviraston Työhönohjaus ja Suoja-Pirtti ry.

Keskustelusarjaa pyritään jatkamaan eduskunnan Kansalaisinfon tiloissa jo syksyllä 2009, mikäli eduskuntaryhmät saadaan mukaan yhteistyöhön.


KUKA KUUNTELEE KÖYHÄÄ?

"Numeron voima, sanan valta - kuka kuuntelee köyhää?" -seminaari järjestettiin 10.–11.4.2008. Seminaarissa kohtasivat asianosaiset, sosiaali- ja terveysalan työntekijät ja opiskelijat sekä erilaisilla tutkimusmenetelmillä köyhyyttä ja huono-osaisuutta erittelevät tutkijat. Seminaarin järjestivät Stakes, Elämäntapaliitto sekä Tiede, taide ja köyhä kansa ry.

Seminaarin järjestelyistä vastannut työryhmä koosti keskusteluista sekä osallistujien jälkikäteen lähettämistä kommenteista kymmenen teesiä suomalaisesta köyhyydestä. Teesien teon tiimoilta paljastui, ettei työtä voi jättää tähän, aihetta haluttiin tarkentaa ja nostaa enemmän julkiseen keskusteluun.

Tähän tarpeeseen vastaamiseksi ja myös ministeri Paula Risikon aloitteesta järjestettiin syksyllä 2008 ja keväällä 2009 viisi "Kuka kuuntelee köyhää" -keskustelutilaisuutta. Järjestäjinä tilaisuuksissa olivat Tiede, taide ja köyhä kansa ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (aiemmin Stakes), Elämäntapaliitto ry, KDY, Camera OBS, Helsingin sosiaaliviraston Eteläinen sosiaaliasema, Helsingin Sosiaaliviraston Työhönohjaus ja Suoja-Pirtti ry.

Tilaisuuksien ajankohdat ja aiheet olivat:

15.10.2008 Kuuleeko Sata-komitea -köyhää?

10.12.2008 Kuuleeko kukaan yksinelävää köyhää?

11.2.2009 Kuuleeko kukaan, kun köyhä on vammainen?

31.3.2009 Kuka kuuntelee velka-ahdingossa olevaa?

6.5.2009 Onko kaveri jo jätetty?

Keskustelutilaisuuksissa on keskeistä ollut asianosaisten oma asiantuntijuus. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 250 ihmistä. Niissä virisi moninainen keskustelu muun muassa yksinäisten, vammaisten ja velka-ahdingossa olevien köyhyydestä ja sen erityispiirteistä. Tapahtuman johtoideana oli tuoda tutkijoita, päätöksentekijöitä ja asianosaisia yhteen ja saada erityisesti asianosaisten ääni kuuluviin.

Keskustelusarjan anti on ollut nimenomaan siinä, että asianosaiset ovat olleet mukana suunnittelemassa tilaisuuksia ja puhumassa niissä alustajina ja yleisönä. Keskustelu on muodostunut monipuolisemmaksi ja rehellisemmäksi, kun äänessä ovat päättäjien, tutkijoiden ja asian parissa työskentelevien lisäksi olleet päätösten ja toimenpiteiden kohteet, ihmiset.

Kommentoi toimenpide-ehdotuksia

Tilaisuudet ovat tarjonneet tausta-aineistoa median käyttöön ja keskustelusarjan aiheet ovatkin näkyneet julkisessa keskustelussa. Syventääksemme ja kohdentaaksemme keskustelua sekä viedäksemme sitä päätöksentekijöille olemme koonneet tähän uusia, tarkennettuja toimenpide-ehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi.

Aiheet ovat nousseet tilaisuuksista käydystä keskustelusta ja niitä on työstetty yhdessä tilaisuuksiin osallistuneiden kanssa. Osa tilaisuuksiin osallistuneista on kommentoinut teesejä sähköisesti tai ollut paikalla kahdessa teesien muokkaamistilaisuudessa. Lisäksi toimenpide-ehdotuksia käsitellään "Vapaus valita toisin" -seminaarissa Helsingissä (Kulttuuritalo 13.6.2009 klo 10-17).

Muutokset, kommentit ja kysymykset toimenpide-ehdotuksiin toivotaan viimeistään 15.6.2009 sähköpostilla jouko.karjalainen[at]thl.fi. Viimeistelykokous on tiistaina 16.6.2009 klo 14.

[Toimenpide-ehdotukset, luonnos 10.6.2009]

[Toimenpide-ehdotukset .doc-muodossa]


Sosiaalisten oikeuksien aprillipäivä

Aika: 1.4.2009 klo 12 - 15

Paikka: Pikkuparlamentti, eduskunnan kansalaisinfo

[PDF-kutsu]

[Ohjelma]


”Tämä vuoristorata, äkkinäinen
matka pohjalta pinnalle”

Rikas runo - sanoja köyhyydestä (toim. Juha Mikkonen & Aija Typpö) on runokokoelma arvottomuuden tunteesta, rahan vallasta, syrjäytymisestä ja selviytymisestä nyky-Suomessa.

Runot kertovat arjesta, joka voi olla aineellisesta köyhyydestä huolimatta rikasta ja toiveikasta.

Kirja julkaistaan Elävän kirjallisuuden festivaaleilla Tampereella ystävänpäivänä 14.2.2009.

"Minä rakastan
lähteä
pyyhkiä tummat tomut
vaihtaa synkät sävyt
sateenkaareen.
Aarteen löydän
ja kodin."

Runot on koottu köyhyyttä käsitelleen kirjoituskilpailun parhaimmistosta. Kirjoituskilpailun omaelämäkerrallisia tekstejä on aikaisemmin julkaistu kirjassa Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä (Avain, 2007).

Teoksen esipuheen on kirjoittanut kirjailija, psykiatri ja ex-kulttuuriministeri Claes Andersson.

TILAUKSET

Kustannusosakeyhtiö Avain
info@avain.net tai puh. 040 778 1149
http://www.avain.net/

Kustannusosakeyhtiö Avain. Helsinki: Hakapaino, 2009.
ISBN 978-952-5524-70-3 - KL 36.5, 82.2
Kannen suunnittelu: Ville Terämä
Typografia ja taitto: Sisko Honkala
170 sivua

[Tiedote 12.2.2009, PDF]


Helsingin Sanomissa 15.12.2008 julkaistiin keskustelutilaisuuteen pohjautuva artikkeli "Yksinelävillä naisilla suurin köyhyysriski". Artikkeli kirvoitti vilkkaan keskustelun lehden internet-sivuilla. Kolmen päivän aikana kirjoituksia kertyi keskusteluun noin 90.
[Lue Sanna Parrukosken laatima kooste keskustelusta]


Köyhyyskirjoituksista virikkeitä saanutta
Leipäjonoballadi -näytelmää esitettiin
Teatteri Takomossa 9.10.-29.1.2008

Särkevä, riemukas, himottava näytelmä köyhyydestä ja nälästä nyky-Suomessa. Ohjelmassa jonotusta, mässäilyä, paastoa ja kansanperinnettä. Näytelmä syntyi Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailun inspiroimana.

Arvioita:
Leipäjonoballadi on huikean hauska satiiri köyhyydestä (Helsingin Sanomat 10.10.2008)
Absurda brödballader (HBL 12.10.2008)
Pääosassa nälkä (Kauppalehti 14.10.2008)
Häpeä siirtyy katsojiin (Skenet 16.10.2008)
Kerjäläisten ooppera 2000-luvun Suomessa (Turun Sanomat 17.10.2008)Avoimet harjoitukset Taiteiden yönä 22.8.2008.


Seminaariraportti julkaistu

"Numeron voima, sanan valta - Kuka kuuntelee köyhää?" -seminaarin (10-11.4.2008) järjestäjät ovat koonneet seminaarin keskusteluista kymmenen teesiä, joilla köyhyyden ongelmaan voitaisiin Suomessa pureutua.

Muistio luovutettiin peruspalveluministeri Paula Risikolle 24.6.2008.

[Lataa Kuka kuuntelee köyhää? -seminaariraportti]

Ystävällisin terveisin,
seminaarin järjestäjät


Numeron voima, sanan valta - kuka kuuntelee köyhää?

Aika ja paikka: 10.–11.4.2008, Stakes (Lintulahdenkuja 4, Helsinki)

Seminaarin järjestäjät: Stakes & Tiede, taide ja köyhä kansa ry & Elämäntapaliitto

Seminaari oli täynnä ja onnistui erittäin hyvin.

Kiitämme kaikkia osallistujia mielenkiintoisista keskusteluista!

Ensimmäinen seminaaripäivä oli sisällöltään tutkimusorientoitunut, jolloin pohdittiin köyhyyttä koskevan tutkimuksellisen tiedon eri lähteitä. Toisen seminaaripäivän ohjelmassa keskityttiin köyhyyttä koskevan tiedon soveltamiseen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Peruspalveluministeri Paula Risikko Numeron voima, sanan valta -seminaarissa:
Työ ja perusturva parhaat keinot köyhyyttä vastaan
(sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 92/2008)

Seminaarialustuksia

Tieto ja päätöksenteko
Osmo Soininvaara (Valtiot. lis., Sata-komitean perusturvajaoston pj.)

Vaikuttavuus sosiaalisissa hankkeissa
Nina K. Hyttinen (Arviointipäällikkö, Sininauhaliitto)

Toimittajat eläintarhassa? Köyhyyden poissa- ja läsnäolosta.
Emilia Palonen (PhD., Ydin-lehden päätoimittaja)

Mikä mediaa kiinnostaa? Köyhyys mediassa
Kari Raivio (YTM, toimittaja)

Suuttumus ja luterilainen velvollisuuskulttuuri - voiko itsetuhoisuudelta välttyä?
Mika Ojakangas (VTT, akatemiatutkija)

Häpeä ja kunnia naisvangin ja nuoren miesvangin elämässä
Riitta Granfelt (VTT, tutkija)

Lapsiperheiden köyhyys ja häpeän kokemukset
Reetta Ruokonen (VTM, projektikoordinaattori)

[Seminaarin ohjelma]

Palautetta seminaarista, referaatteja puheenvuoroista tai muita kommentteja osoitteeseen:

Lisätietoja:
Jouko Karjalainen, Stakes, p. 09 3967 2223
Juha Mikkonen, Elämäntapaliitto, p. 050 527 4780


Lataa alustus: Lapsiperheiden kokemuksia köyhyydestä: nälkää, häpeää ja selviytymistä. Allianssi-risteily 12.-13.3.2008. Juha Mikkonen (European Anti Poverty Network - Finland) ja Reetta Ruokonen (Elämäntapaliitto).


Kirjoituskilpailun teksteistä koottu Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirja julkaistiin 18. elokuuta 2007.

Isola, Anna-Maria - Larivaara, Meri - Mikkonen, Juha (toim.) (2007). Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä. Kustannusosakeyhtiö Avain. Otavan Kirjapaino, Keuruu 2007

Kansi: Ville Terämä. Taitto: Mona-Lisa Kulmala

Ovh. 20 €. 350 sivua. ISBN 987-952-5524-49-9

Kirjan alkusanat:
"Tilastojen tuolla puolen" (PDF)

Kirja toimitetaan veloituksetta kaikille kirjoittajille. Halutessaan kirjoittajat voivat tilata teoksesta lisäkappaleita tarjoushintaan (info[at]avain.net / 040 778 1149).

Takakansi

Millaista on olla köyhä nykypäivän Suomessa?

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailuun osallistui 850 kirjoittajaa, joilla jokaisella oli oma ainutlaatuinen tarinansa kerrottavana suomalaisesta nykyköyhyydestä.

Tähän kirjoituskokoelmaan kootuista tarinoista kuvastuu lukuisia erilaisia kehityskulkuja ja elämänkokemuksia, joiden seurauksena köyhyys on muodostunut monille pysyväksi olotilaksi myös nyky-Suomessa.

Kirjoitukset kertovat arkipäivän pärjäämisestä, tarkoista kuukausibudjeteista ja köyhyyden aiheuttamasta häpeästä. Tarinoista hahmottuu, miten vaativaa on selviytyä arjessa, kun ei ole rahaa ruokaan, vaatteisiin tai perushygieniatarvikkeisiin.

Usein köyhyydestä puhutaan vain numeroin ja tilastotiedoin. Tässä teoksessa köyhät itse kertovat oman tarinansa. Elämäntarinat ja arjen kokemukset tulevat esiin aitoina kokemuksina, eivät tutkijoiden, asiantuntijoiden tai poliitikkojen tulkitsemina.

Köyhyys on ilmiö, joka helposti piiloutuu yhteiskunnan hyväosaisilta. Tämä kirjoituskokoelma haluaa tuoda köyhäksi itsensä tuntevat ja heitä paremmassa asemassa elävät ihmiset lähemmäksi toisiaan.

Sosiaalilääketieteen dosentti Ilkka Taipale on kirjoittanut teoksen esipuheen.

Tilaukset info[at]avain.net / 040 778 1149

Saatavissa: Akateeminen kirjakauppa, Kolmen sepän kirjakauppa (Mannerheimintie 5 C, Kaivopiha, Helsinki), Kirjakauppa Kirja (Lasipalatsi, Helsinki), Bukra Kirjakauppa (Otavalankatu 9, Tampere), Pieni Kirjapuoti (Yliopistonkatu 26, Turku), Kirjakauppa Nispero (Pakkahuoneenkatu 5, Oulu) ja muut hyvin varustetut kirjakaupat.


VTM Reetta Ruokosen pro gradu -tutkielma (perustuu kirjoituskilpailun aineistoon):
"Perheiden kokemuksia köyhyydestä: Nälkää, häpeää ja selviytymistä" 24.10.2007

Alustus köyhyyshankkeesta Suomen sosiaalifoorumissa 21.4.2007 (Powerpoint)

Osallistuitko kirjoituskilpailuun? Haussa perheellinen tai yksinhuoltaja haastateltavaksi

Köyhyyskirjoituskilpailun tulokset julkistettiin 16.3.2007

Tiede, taide ja köyhä kansa ry järjesti vuonna 2006 "Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä" –kirjoituskilpailun. Kilpailu keräsi noin 850 köyhyydestä kertovaa omakohtaista tarinaa eri puolilta Suomea.

Kirjoittajille jaettiin neljä rahapalkintoa ja viisi kunniamainintaa Helsingin Elokolossa 16.3.2007.

Miksi kirjoituskilpailu köyhyydestä? - Tietoa hankkeen taustasta

[Lehdistötiedote 16.3.2007, RTF] [Taustamateriaali, RTF]

Palkitut kirjoitukset

Näin monta euroa (Leena Raitanen, nim. Sentti)

Vielä eilen (Anja Rusinen, nim. Järripeippo)

Yksinhuoltaja (Anu Peteri, nim. Kotiäiti72)

Runopalkinto

Kolme runoa (Niko Rajakallio)

Tunnustuspalkinnot

1. kunniamaininta: Erään köyhän mielenterveyskuntoutujan tarina (Marko From)

2. kunniamaininta: Ei sen huonompi ihminen - novelli (Marja-Liisa Ahvenniemi)

3. kunniamaininta: Parempiakin aikoja on eletty (nim. Kati Järvinen)

4. kunniamaininta: Köyhä jälki (nim. Tyttitimangi)

5. kunniamaininta: Köyhyys ja minä - hoitajan tarina (Arja Mellanen)

Raati päätyi palkitsemaan eri tyylisiä ja eri tavoin koskettavia tekstejä. Kielellinen ulkoasu ei ollut tekstejä valittaessa pääkriteerinä. Kilpailusatoon mahtui edellä mainittujen tekstien lisäksi lukuisia ansiokkaita ja monin tavoin osuvia kertomuksia sekä runoja.

Köyhyyskirjoitukset mediassa

YLEn verkkosivuilla

YLE pääuutiset TV1 pe 16.3.2007 klo 20.30: "Suomalaisilla karuja kokemuksia köyhyydestä"
Haastateltavana palkittu Anu Peteri ja kirjoituskilpailun järjestäjä Meri Larivaara.

FST5 TV-Nytt pe 16.3.2007 klo 20. Haastateltavana palkittu Anu Peteri ja kirjoituskilpailun järjestäjä Juha Mikkonen.

Radio Suomi, pe 16.3.2007. Ajantasa klo 14.

Kirkko ja kaupunki, 21.3.2007. "Köyhyystilastojen tuolla puolen".

Kansan Uutiset - Viikkoliite 23.3. 2007 "Köyhyys on polttava ongelma".

Kalliolainen 27.3.2007 "Kokemuksia köyhyydestä".

Helsingin Sanomat 2.4.2007 A5 "Vain alle kaksisataa euroa kuukaudessa ruokaan ja muihin menoihin". Haastateltavana kilpailuun osallistunut Katariina Kutilainen. Lainauksia kirjoituksista.

Helsingin Sanomat 7.4.2007 A4. "Saako köyhällä olla syöppöjä koiria?".

Kotiliesi 7.5.2007. "Kirjoituksia köyhyydestä".

Warkauden lehti 13.5.2007. Köyhyydelle löytyi kasvot kirjoittamalla. Haastateltava kirjoituskilpailuun osallistunut Aila Mulari.

YLE Radio 1 15.5.2007. Kultakuumeen kolumni "Laosin köyhät".

Kelan sanomat 2/2007. "Köyhyys innoitti kirjoittamaan".

Helsingin Sanomat 26.5.2007. "Köyhän on oltava yritteliäs selviytyäkseen arjesta".

Hyvä Terveys, elokuu 2007, Persoona: Meri Larivaara ja suomalainen köyhyys.

Etelä-Saimaa, 9.9.2007, s. 12. "Kun huominen pelottaa".

Kirkko ja kaupunki, 24.9.2007, s. 12. "Köyhän kattaus".

Kirjatyö No 10 27.9.2007. "Köyhyys on alemmuutta mutta ei toivottomuutta".

A-Zoom, YLE TV1 pe 5.10.2007 klo 21. "Nousukausi leipäjonossa". Haastateltavana köyhyyskirjaan kirjoittanut Emma Jauhiainen ja yksi kirjan toimittajista Meri Larivaara.

Taloussanomat, 24.10.2007. "Häpeä ajaa köyhät pikavippeihin".

Kotimaa, 24.10.2007. "Köyhälle perheelle avun hakeminen on nöyryyttävää".

Lapsiperheuutiset, 24.10.2007. "Tutkimus lapsiperheiden köyhyydestä: Häpeää ja eristäytymistä".

Keskipohjanmaa, 28.10.2007. Pääkirjoitus. "Häpeällinen köyhyys".

Debatti 03/2007, sosialidemokraattinen mielipidelehti. Syrjäytetyt. Kirja-arvostelu.

Libero 3/2007, vasemmistolainen mielipide- ja kulttuurilehti. Kaksi käsitystä köyhyydestä. Kirja-arvostelu.

Avun maailma 4/2007, SPR:n jäsenlehti. Köyhät ja kipeet. Kolumnin kirjoittanut yksi kirjan toimittajista Juha Mikkonen.

Opettaja-lehti, 16.11.2007. "Köyhissä perheissä elää yli 130 000 lasta – Suomessa".

Kymen Sanomat 25.11.2007, s. 8. "Tarjousjauhelihaa saa onneksi vielä halvalla" ja "Köyhyyden syvyys oli yllätys tutkijalle", haastateltavina kirjoituskilpailuun osallistunut Sari Hämäläinen ja yksi kirjan toimittajista Meri Larivaara.

Helsingin Sanomat 25.11.2007, s. A13. "Helsingin köyhiä vaivaavat yksinäisyys ja asumisen kalleus".

Helsingin Sanomat 25.11.2007, s. A13. "Selkäsairaus pudotti käsityöläisen köyhyysloukkoon" Haastateltavana kirjoituskilpailuun osallistunut Sirpa Saukko.

Helsingin Sanomat 26.11.2007, s. A11. "Kaupungin laita - Vanhusten köyhyys satuttaa eniten".

A-zoom, Yle TV1, 30.11. klo 21.00. "Köyhyyden keinot: Reportaasi perhe-elämästä toimeentulon rajoilla." Reportaasi kuvaa kirjoituskilpailussa palkitun Anu Peterin perheen elämää.

Minä Olen, 1/2008, s. 16-17. "Köyhyyden kasvot nyky-Suomessa", haastateltavana yksi kirjan toimittajista Meri Larivaara.

Kodin Pellervo, Tammikuu 2008, 48-50. "Rikkauden keskellä köyhyys", haastateltavina kirjoituskilpailuun osallistunut Miia Rindell ja yksi kirjan toimittajista Meri Larivaara.

Kodin kuvalehti, 31.1.2008, s. 18-25. "Köyhyys: Viisi kertomusta" ja "Kuka on köyhä?", haastateltavana kirjoituskilpaluun osallistuneita kuvannut valokuvaaja Tea Karvinen. Artikkeli sisältää viiden kirjoituskilpailuun osallistuneen valokuvat sekä tiivistelmän heidän elämäntarinastaan.

Tuomas Enbuske, Yle Radio 1, 14.2.08 klo 9.06. "Pitääkö kerjäläiselle antaa rahaa?" Vieraina keskustelemassa yksi kirjan toimittajista Meri Larivaara, erikoistutkija Mikko Niemelä Kelasta sekä kaupunginvaltuutettu Jouni J. Särkijärvi Espoosta.

Lääkärilehti 15.2.2008. Köyhyystutkija kaipaa lääkäriltä humanismia.

Tiimi-lehti 1/2008. "Tää ei ollut mun valinta" – Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä. Kirja-arvio.

YLE Aamu-TV TV1 to 10.4.2008. Numeron voima, sanan valta -seminaariin liittyen haastateltavana Meri Larivaara.


Tiede, taide ja köyhä kansa ry:n tarkoituksena on edistää tieteen ja taiteen asemaa yhteiskunnassa, ja saattaa tiede ja taide myös köyhän kansan saataville. Samalla yhdistys pyrkii edistämään sosiaalisen tasavertaisuuden toteutumista Suomessa ja maailmalla.

[Miksi kirjoituskilpailu köyhyydestä? - Tietoa hankkeen taustasta]

[Työryhmä, idean synty ja kiitokset]

[Alkuperäinen kilpailuilmoitus arkistossa]


Kirjoitushanketta ovat tukeneet:

Elämäntapaliitto

Ensi- ja turvakotien liitto

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Lääkärin sosiaalinen vastuu

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Mielenterveyden Keskusliitto

Palkansaajasäätiö

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

Suomen Mielenterveysseura

Suomen Punainen Risti

Suomen setlementtiliitto

Takuu-Säätiö

Isolta Networks

Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyö

Kustannusosakeyhtiö Avain

Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö TVY

Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liitto

Y-Säätiö

Päivitetty 8.3.2011